top of page

PRIVACY

Persoonsgegevens van huurder / verhuurder / woningzoekenden / medewerkers en derden (o.a. leveranciers) worden door Fransen Vastgoed verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 

 • Administratieve doeleinde;

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
   

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 

 • De overeengekomen opdracht;

 • Het onderhouden van professioneel contact in het kader van een (te verhuren / te beheren) woning;

 • Op de hoogte houden van het aanbod;

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
   

Uw persoonsgegevens worden door Fransen Vastgoed opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Persoonsgegevens van huurders en verhuurders

Persoonsgegevens van huurders en verhuurders worden door Fransen Vastgoed verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;

 • Communicatie over de opdracht;

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.
 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fransen Vastgoed de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • (Zakelijk) Telefoonnummer;

 • (Zakelijk) E-mailadres;

 • Geslacht;

 • Kopie ID.
   

Uw persoonsgegevens worden door Fransen Vastgoed opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de looptijd van 5 jaar en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (o.a. courtagenota).


Persoonsgegevens van woningzoekenden

Persoonsgegevens van onze woningzoekenden database wordt door Fransen Vastgoed ten behoeve van de volgende doelstelling verwerkt: het informeren van de persoon over het nieuwe woningaanbod door middel van e-mail.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het woningzoekende inschrijfformulier
 

Voor de bovenstaande doelstelling kan Fransen Vastgoed de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • (Zakelijk) Telefoonnummer;

 • (Zakelijk) E-mailadres.
   

Uw persoonsgegevens worden door Fransen Vastgoed opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is. De woningzoekende heeft het recht om te verzoeken zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Hiervoor kan men zich richten tot Fransen Vastgoed (info@fransenvastgoed.nl).


Persoonsgegevens van medewerkers 

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Fransen Vastgoed verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fransen Vastgoed de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Geboortedatum;

 • Salarisgegevens;

 • Kopie ID;

 • BSN-nummer;

 • Bankgegevens.
   

Deze persoonsgegevens worden door Fransen Vastgoed opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor maximaal 5 jaar en daarna alleen in de financiële administratie.
 

Persoonsgegevens van derden De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van een veilige internetomgeving;

 • Het verzorgen van een veilige ICT-omgeving;

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 • Het verzorgen van marketinguitingen.

Logo Fransen Vastgoed
bottom of page